Đối tác được chứng nhận (Bosch Security Certified Partner - BSCP)

Với sự trợ giúp của Bosch, bạn có thể xây dựng mối quan hệ đối tác thành công và có lợi lâu dài.

Nhà phân phối

Những nhà phân phối chính thức của Bosch luôn được lựa chọn kỹ lưỡng.

 

Đưa chương trình đối tác lên một bước cao hơn, chương trình đối tác được chứng nhận của Bosch dành riêng cho các lĩnh vực ứng dụng dịch vụ của bên thứ 3 có nhu cầu rất đặc thù. Những đối tác này sẽ được đào tạo bổ sung và được Bosch chứng nhận có khả năng thực hiện công việc có tính chuyên môn hóa cao. Bạn có thể tin chắc rằng một đối tác được chứng nhận của Bosch đủ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng những tiêu chuẩn tối cao về an toàn và trình độ tay nghề.

Mục tiêu của chúng tôi luôn là nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững với các đối tác và khách hàng. Hơn thế, các chiến lược phân phối của chúng tôi đã được xác định rõ ràng và được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn, dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Với sự trợ giúp của Bosch, bạn có thể xây dựng mối quan hệ đối tác thành công và lâu dài.