Với sự trợ giúp của Bosch, bạn có thể xây dựng mối quan hệ đối tác thành công và có lợi lâu dài.

Chương trình cấp chứng chỉ Bosch

Bosch đã đưa chương trình đối tác lên một bước cao hơn với chứng chỉ Bosch.

 

Giống như những đối tác của chúng tôi, nhà phân phối chính thức của Bosch đều được lựa chọn, đào tạo và trang bị kỹ lưỡng để đảm bảo liên tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao mà chúng tôi đã công nhận. Họ đều có hiểu biết ngang nhau về các sản phẩm Bosch và đại diện cho công ty chúng tôi với niềm tự hào và sự tin tưởng.

Các đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới luôn bên bạn: từ mạng lưới đại lý và nhà bán lẻ rộng lớn đủ năng lực cho tới cơ sở hạ tầng hỗ trợ tại các văn phòng địa phương, bạn sẽ luôn được trợ giúp theo yêu cầu vào thời gian và địa điểm mà bạn cần.