Bạn muốn phát triển công việc kinh doanh cùng các giải pháp tích hợp với Bosch và bên thứ 3, hãy trở thành thành viên Chương trình Đối tác Tích hợp của Bosch.

Chương trình Đối tác Tích hợp

 

Chương trình Đối tác Tích hợp

Chương trình của chúng tôi cung cấp cho bạn một cổng trung gian lí tưởng để phát triển các sản phẩm dễ tích hợp. Truy cập và sử dụng các công cụ của chúng tôi dựa trên các tiêu chuẩn ngành như ONVIF. Chương trình của chúng tôi gồm một danh mục rất nhiều các sản phẩm dễ dàng tích hợp, cùng với phần mềm quản lý và ghi dữ liệu, phần mềm phân tích hình ảnh, các hệ thống giám sát gắn tường, VSaaS và tích hợp giải pháp.

Giải pháp Tích hợp

Kết hợp di sản gồm các tiêu chuẩn mở rộng của chúng tôi với rất nhiều công cụ, Chương trình Đối tác Tích hợp giúp bạn tạo ra những ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho các sản phẩm của Bosch cũng như của bên thứ ba.

Các công cụ linh hoạt và dễ sử dụng

Hoàn toàn là một chương trình mở, Chương trình Đối tác Tích hợp cho phép bạn truy cập vào tất cả các tính năng mà Bosch sử dụng nội bộ. Bộ công cụ tích hợp của chúng tôi kết hợp các bộ USP Bosch trong tất cả các sản phẩm phần cứng và phần mềm và tất cả các tiêu chuẩn mở rộng và các công cụ độc quyền.