Chương trình đối tác của chúng tôi đào tạo và phát triển các đối tác của Bosch - những liên kết quý giá và được xem là phần không thể tách rời trong tổ chức của Bosch.

 

Tổng quan


 
 

Đối tác được chứng nhận

Bosch đã đưa chương trình đối tác lên một bước cao hơn - đối tác được chứng nhận.

 
 

Nhà phân phối

Những nhà phân phối được lựa chọn kỹ lưỡng của chúng tôi.

 
 
 

Hệ thống an ninh Bosch và mạng lưới công ty cho thuê thiết bị hội nghị CRN

Hàng chục năm kinh nghiệm với thiết bị hội nghị Bosch thông qua mạng lưới công ty cho thuê thiết bị hội nghị CRN

 
 

Chương trình Đối tác Tích hợp

Bạn muốn phát triển công việc kinh doanh cùng các giải pháp tích hợp với Bosch và bên thứ 3, hãy trở thành thành viên Chương trình Đối tác Tích hợp của Bosch.