Hệ thống Kiểm soát ra vào

 

Hệ thống Kiểm soát ra vào mới nhất

 

Chúng tôi cung cấp toàn bộ các giải pháp và hệ thống kiểm soát ra vào. Các hệ thống linh hoạt cho phép nhân viên yên tâm làm việc và bảo vệ họ trước những bị khách không mời, đảm bảo an toàn tài sản và thông tin cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các hệ thống quản trị tích hợp toàn diện lên đến cấp tập đoàn.

 
 
 
 

Hệ thống Kiểm soát ra vào Cơ bản

Dễ lắp đặt và sử dụng, Hệ thống kiểm soát ra vào cơ bản được tích hợp nhiều tính năng an ninh.

 
 

Phần mềm Kiểm soát ra vào Chuyên nghiệp

Phần mềm Kiểm soát ra vào dễ mở rộng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với yêu cầu an ninh cao.