Bosch cho phép kiểm soát tập trung Hệ thống quản lý ra vào tại nhiều địa điểm từ một máy chủ duy nhất

Cập nhật phần mềm cho phần mềm Hệ thống Tích hợp Tòa nhà

07/11/2016 - Bosch vừa ra mắt bản cập nhật phần mềm cho Hệ thống Tích hơp Tòa nhà (Building Integration System – BIS), cho phép các nhà kiểm soát an ninh có thể quản lý hay điều chỉnh hệ thống quản lý ra vào và truy nhập tại mọi địa điểm trên toàn cầu, từ một máy chủ duy nhất đến mọi khu vực ở địa phương.

Những hệ thống phân tán thường được áp dụng cho các doanh nghiệp lớn, toàn cầu với nhiều địa điểm khác nhau trải rộng trên nhiều khu vực. Các hệ thống này có thể có trong tập đoàn quốc tế với các văn phòng trên toàn thế giới, hoặc công ty cần tính bảo mật mà địa điểm lắp đặt phân tán tại các khu vực địa lý, chẳng hạn như tàu điện ngầm hoặc chuỗi bán lẻ.

Với phần mềm BIS 4.3 Bosch, các công ty quản lý hệ thống phân tán hiện nay có thể vận hành cùng lúc nhiều máy chủ. Tất cả những thay đổi và cập nhật của máy chủ trung tâm ngay lập tức được truyền tải đến tất cả các khu vực và máy chủ khác.

Nhà quản lý an ninh có thể sử dụng một máy chủ trung tâm duy nhất để vận hành một loạt các máy chủ trên toàn thế giới để quản lý tập trung các chủ thẻ ra vào, từ đó cho phép tập trung hóa quá trình tuyển dụng nhân viên mới hoặc sửa đổi quyền truy cập cho tất cả các chủ thẻ này trên toàn thế giới. Thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức, do đó nhân viên có thể ra vào tại những địa điểm khác nhau mà không cần phải yêu cầu quyền truy cập tại địa phương.

Ngoài ra, quyền truy cập tại khu vực có thể được cấp quyền từ máy chủ trung tâm. Điều này cho phép, ví dụ, một tập đoàn sản xuất toàn cầu có trụ sở ở Berlin có thể ngay lập tức cấp hoặc từ chối quyền ra vào của nhân viên từ xa tại một nhà máy công nghiệp ở Brazil ngay từ trụ sở Berlin.

Chức năng quản lý tập trung các chủ thẻ ra vào sẽ đi kèm với phần mềm BIS 4.3 của Bosch như một tính năng tùy chọn khi khách hàng có nhu cầu.

An ninh mạng cũng được tăng cường với tính năng mã hóa hiện đại cho mô hình giao tiếp máy chủ - máy khách và cho phép phần mềm BIS 4.3 của Bosch được cài đặt trên Windows 10, hệ điều hành an toàn nhất của Microsoft.