Remote Portal của Bosch hỗ trợ thêm nhiều thiết bị, dịch vụ và đổi mới giao diện người dùng

17/04/2017 - Các dịch vụ từ xa đang ngày càng trở nên quan trọng đối với những doanh nghiệp chú trọng vào bảo trì và cung cấp các dịch vụ liên quan. Các dịch vụ này đóng vai trò nguồn lực thiết yếu trong việc mở rộng kinh doanh và là một công cụ tuyệt vời để nâng cao hiệu quả hoạt động. Remote Portal của Bosch là nền tảng để triển khai các dịch vụ từ xa cũng như tạo ra các dịch vụ mới.

Remote Portal giúp người dùng kết nối với thiết bị của khách hàng nhanh chóng và dễ dàng. Họ có thể giám sát các thiết bị tương thích và thực hiện các thao tác bảo trì, thiết lập cấu hình từ xa, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển đến địa điểm của khách hàng.

Đăng ký miễn phí tại:

https://remote.boschsecurity.com/

Sau khi đăng ký, người dùng có thể lập tức sử dụng tính năng Kết nối, Bảo trì và Quản lý của Remote Portal.

• Kết nối: Cho phép người dùng đăng ký thông tin thiết bị của khách hàng bằng tài khoản Remote Portal.

• Bảo trì: Giúp họ kết nối với các thiết bị của khách hàng thông qua Remote Portal từ văn phòng để thực hiện công việc bảo trì, chuẩn bị cho các buổi kiểm tra thực địa hoặc cập nhật cấu hình

• Quản lý: Cho phép khách hàng truy cập vào thiết bị bảo mật bằng cách tạo tài khoản người dùng tương ứng trong Remote Portal. Khách hàng có thể đăng nhập vào ứng dụng di động của Bosch và ngay lập tức giám sát cửa hàng của họ từ xa bằng cách truy cập vào hệ thống camera giám sát.

Remote Portal cung cấp dịch vụ cho người dùng tại mọi địa điểm sử dụng những thiết bị được hỗ trợ của Bosch.

Giờ đây, dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây và trình duyệt web này được tăng cường hơn nữa để có thể giám sát và bảo trì nhiều thiết bị hơn thông qua Remote Portal. Giao diện người dùng nay cũng được đổi mới.

Remote Portal của Bosch hiện hỗ trợ các thiết bị và dịch vụ bổ sung như sau:

1. Người dùng nay có thể kiểm tra tình hình hoạt động của đầu ghi DIVAR IP 2000/5000; email cảnh báo sẽ được gửi đến họ nếu thiết bị mất kết nối với Remote Portal hoặc nếu việc ghi hình dừng đột ngột.

2. Dịch vụ bổ sung Kết nối Từ xa phiên bản Lite (Remote Connect Lite) được cung cấp cho các Giải pháp lưu trữ DIVAR Hybrid và Network. Dịch vụ này cung cấp tên miền (Domain Name Service – DNS) cho đầu ghi mà không cần thông qua bên thứ ba về dịch vụ DNS. Đây là dịch vụ miễn phí và cho phép người dùng cấu hình nhanh chóng.

3. Tận dụng khả năng của Mạng lưới vạn vật kết nối qua Internet (Internet of Things – IoT), Remote Portal nay cung cấp thêm Dịch vụ Bảo trì và Cảnh báo Từ xa (Remote Maintenance and Alert Service) cho tủ báo cháy Modular Fire Panel 5000 Series. Dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy có thể được thực hiện thường xuyên thông qua Remote Portal, cung cấp cho người dùng thông tin về thiết bị và tài liệu một cách toàn diện thông qua trình duyệt web. Dịch vụ Cảnh báo Từ xa gửi thông báo qua email hoặc tin nhắn SMS về những thay đổi quan trọng của hệ thống. Cả hai dịch vụ hiện nay đều sẵn có theo yêu cầu của người dùng và sẽ được phát hành rộng rãi vào cuối năm nay.

Nhờ giao diện người dùng mới mà các thiết bị có thể được nhóm lại theo khách hàng hay vị trí của thiết bị. Ngoài ra, quyền truy cập có thể bị giới hạn, chỉ cho những người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể. Thông tin về trạng thái thiết bị được tổng hợp giữa các nhóm thiết bị hoặc khách hàng, giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra thiết bị của khách hàng.