Bosch tăng cường tính an ninh ra vào với Phiên bản Quản lý ra vào Chuyên nghiệp hoàn toàn mới (Access Professional Edition – APE)

10/05/2017 - Bosch tiếp tục nâng cao Phiên bản Quản lý ra vào Chuyên nghiệp (Access Professional Edition – APE) với bản cập nhật 3.5, cung cấp cho người dùng hai tính năng hoàn toàn mới: Tính năng chống xoay vòng thẻ trên toàn cầu và Bộ công cụ Phát triển Phần mềm (Software Development Kit – SDK) hiện đại.

Tính năng chống xoay vòng thẻ ngăn ngừa hành vi chia sẻ thông tin bảo mật trái phép. Giả sử, một nhân viên quét thẻ tại cửa xoay để vào một khu vực được bảo mật, nhưng lại đưa thẻ này cho một nhân viên khác sử dụng, vốn không được cấp quyền để vào khu vực này. Tính năng chống xoay vòng thẻ sẽ ngay lập tức được kích hoạt để kiểm tra quá trình ra vào của chủ thẻ. Nhờ đó, hệ thống chỉ cho phép chủ thẻ quay trở lại nếu họ đã xác nhận ra ngoài trước đó.

Với các phiên bản APE trước của Bosch, tính năng chống xoay vòng thẻ chỉ có thể được sử dụng cho các đầu đọc được kết nối với cùng một bộ điều khiển. Giờ đây, tính năng này có thể được áp dụng cho tất cả các đầu đọc của toàn hệ thống quản lý ra vào. Trong trường hợp cần thiết, một vài các chủ thẻ có thể được miễn trừ khỏi tính năng này, ví dụ như các giám đốc điều hành cấp cao.

Đối với các nhà tích hợp và cài đặt hệ thống, tính năng chống xoay vòng thẻ hiện đại giúp tăng tính linh hoạt khi hoạch định kế hoạch quản lý ra vào. Vì tính năng chống xoay vòng thẻ hiện nay hỗ trợ tất cả các đầu đọc và bộ điều khiển trong cùng một hệ thống, họ sẽ không phải tính toán về việc kết nối đầu đọc với một bộ điều khiển cụ thể.

Tính năng mới thứ hai của phiên bản APE 3.5 là Bộ công cụ Phát triển Phần mềm (Software Development Kit – SDK) tiên tiến, cho phép hệ thống quản lý ra vào trao đổi thông tin về quá trình kiểm soát cửa ra vào và tình trạng của từng khu vực với các hệ thống an ninh khác. Thông thường chỉ có dữ liệu về chủ thẻ mới có thể được chia sẻ với các hệ thống khác. Giờ đây, với phiên bản APE 3.5 của Bosch, thông tin liên quan đến cửa ra vào cửa có thể được truyền tải đến các hệ thống tích hợp khác như hệ thống quản lý video giám sát. Tính năng này, nhờ đó, giúp tăng cường thêm cho công tác đảm bảo an ninh chung.

Khi một người đi vào phòng và quét thẻ ở đầu đọc, thông tin và ảnh của người đó sẽ được lưu trong hệ thống quản lý ra vào APE, đồng thời được chia sẻ với hệ thống quản lý video (Video Management System – VMS) của Bosch. Sau đó, VMS sẽ kiểm tra danh tính của người quét thẻ thông qua camera giám sát và chức năng Phân tích Video giám sát Thông minh (Intelligent Video Analytics), nhằm xác thực họ với ảnh của chủ thẻ. Cuối cùng, VMS sẽ phản hồi cho APE có được phép mở cửa hay không.